Hoạt động đào tạo

  • Cách tìm kiếm khách hàng Bất động sản hiệu quả

    Khi mới vào nghề, việc tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán Bất động sản là việc cực kỳ quan trọng đối với các Môi giới, đặc biệt khó khăn khi ngày 1 cạnh tranh. Vậy có những phương pháp nào để tìm kiếm khách hàng hiệu quả? Phân loại cách tìm kiếm […]